Overgangsregeling Code VVR opnieuw met jaar verlengd

Als rolstoelgebruiker wil je natuurlijk veilig van A naar B komen. De Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers, waarin de wettelijke regels staan waaraan moet worden voldaan, geeft taxichauffeurs, taxibedrijven, rolstoelpassagiers en gemeenten richtlijnen om rolstoelinzittenden veilig te vervoeren. De geactualiseerde en duidelijkere Code VVR wordt, zoals het er nu naar uitziet, 31 december 2021 van kracht.

Veilig vervoer bestaat uit een keten van de rolstoel, rolstoelgebruiker, voertuig, vervoerder, chauffeur en vastzetsysteem. De zwakste schakel bepaalt de veiligheid van het vervoer. In de code VVR staat waaraan het vervoer van rolstoelinzittenden moet voldoen. Kan de rolstoelinzittende niet veilig worden vervoerd, dan moet in het belang van alle partijen het vervoer worden geweigerd.

Rolstoel veilig vastzetten
Een rolstoelgebruiker wordt het veiligst vervoerd als hij overstapt naar een gewone autostoel. De rolstoel gaat dan als bagage mee. Als de rolstoelgebruiker die overstap niet kan maken, is het van belang dat hij veilig vervoerd kan worden in de rolstoel. De persoon in kwestie is er zelf verantwoordelijk voor dat deze rolstoel veilig in een voertuig kan worden vastgezet. De rolstoelgebruiker en/of begeleider heeft de verantwoordelijkheid om een rolstoel te kiezen die past bij de behoefte.

Haaksymbolen
Volgens de vernieuwde Code VVR mag de rolstoelgebruiker alleen vervoerd worden in een rolstoel die voldoet aan ISO 7176-19, te herkennen aan de haaksymbolen. Tot 31 december 2021 geldt een overgangstermijn. Dit betekent dat de rolstoelgebruiker nog wél kan worden vervoerd, op voorwaarde dat de rolstoel veilig kan worden vastgezet.

Crashtestveilige stoelen
Instellingen die nog steeds mensen vervoeren in verouderde, niet crash geteste rolstoelen, of gebruikmaken van voertuigen zonder goedgekeurde vastzetsystemen, wordt met klem geadviseerd nieuwe, crashtestveilige stoelen aan te schaffen en rolstoelinzittenden niet meer in de bedoelde voertuigen te vervoeren. Dit met het oog op zowel de veiligheid van rolstoelinzittenden als de medepassagiers, de eigen aansprakelijkheid en het feit dat deze rolstoelen niet meer meegenomen mogen worden in het collectieve rolstoelvervoer.

De geactualiseerde versie van de Code VVR kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van het ‘Platform Code VVR’, bestaande uit de koepel van gehandicapten- en patiëntenorganisaties Ieder(In), ouderenorganisatie KBO-PCOB, TX-keur, werknemersorganisaties FNV en CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer en de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen Firevaned en Sociaal Fonds Mobiliteit.